Projekt organizacji zajęć metodą SITA

II etap konkursu „Lekcja z SITA”

 

1.      GRAFIK ZAJĘĆ

Zajęcia języków obcych z wykorzystaniem metody SITA rozpoczną się 1 września 2014 roku, czyli w roku szkolnym 2014/2015 w ramach § 42 KN i będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 45 minut.

·         grupa nr 1 „język angielski”  – poniedziałek, środa, godz. 14.20

·         grupa nr 2 „język francuski” – wtorek, czwartek, godz. 14.20

·         grupa nr 3 „język niemiecki” – środa, piątek , godz. 7.00

 

2.      LICZBA UCZNIÓW

Zajęcia będą obejmować uczniów klas drugich i trzecich (3 grupy po 10 osób)

 

3.      PRZYGOTOWANIE SZKOŁY

Organ prowadzący wyraził zgodę na wyposażenie szkoły umożliwiające uczniom korzystanie z metody SITA. (zakup foteli;  nauczyciele wykorzystają słuchawki z pracowni multimedialnych)

Nauczyciele zaangażowani w projekt zasugerowali władzom zakup foteli lekkich i łatwych do złożenia i transportu, gdyż zajęcia w okresie wiosenno-letnim mogą odbywać się w plenerze (kwitnące sady, rezerwat „Modrzewina”, park przy pałacu w Małej Wsi) . W okresie jesienno-zimowym zajęcia będą odbywać się w pracowni nr 16 (posiada zaplecze umożliwiające przechowywanie sprzętu).

 

http://www.ogrody.zx.pl/files/sad%20kwitnacy.jpeg http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/79736313.jpg http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/297545.jpg

 

4.      LICZBA NAUCZYCIELI

Jest 3 nauczycieli biorących udział w projekcie, którzy jednocześnie będą lektorami  i opiekunami uczniów (p. Katarzyna Pecelt, p. Ilona Pawłowska, p. Barbara Sibilska)

 

5.      SPRAWOZDANIA I RAPORTY - FORMA I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Sprawozdania i raporty z realizacji projektu będą przekazywane w formie drukowanej 1 raz na semestr, tj. do 31 stycznia 2015 i do 30 czerwca 2015

 

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 1 „ ORGANIZACJA”

 

1.      Przygotowanie sali z pomocą uczniów:  przewietrzenie sali, rozstawienie foteli, przygotowanie podręczników i urządzeń SITA

2.      Powitanie uczniów.

3.      Przedstawienie metody SITA oraz nawiązanie do prezentacji przedstawionej przez panią Iwonę Kowalewski w naszej szkole dn. 22 maja 2014r.

4.      Krótkie wystąpienie szkolnego psychologa, pani Agnieszki Glinki na temat stanu odprężenia i relaksu młodzieży w wieku gimnazjalnym.

5.      Krótkie omówienie faz nauki przy wykorzystaniu metody SITA.

6.      Nauka obsługi technicznej, czyli fizyczny kontakt ucznia z urządzeniem SITA (nauka właściwego zakładania, podłączania, uruchomienia programu, itp.)

7.      Pokazanie uczniom jak wprowadzić umysł w stan odprężenia, relaksu.

8.      Ćwiczenia praktyczne (uczniowie zakładają urządzenie SITA, uczą się odpowiednio oddychać: kontrola dźwięku BIO i diody przy wdechu i wydechu)

9.      Odpowiedź na ewentualne pytania i wątpliwości uczniów; wysłuchanie wrażeń uczniów po zajęciach.

10.  Podziękowanie uczniom za pracę, za aktywny udział w lekcji.

11.  Porządkowanie sali.

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 2 „INICJACJA”

 

1.      Przygotowanie sali z pomocą uczniów: przewietrzenie sali, ustawienie foteli, przygotowanie podręczników i słuchawek)

2.      Powitanie uczniów.

3.      Zapoznanie uczniów z zawartością lekcji korzystając z nagrania inicjacyjnego i jego pisemnej wersji.(uczniowie zakładają słuchawki)

4.      Wysłuchanie dialogu w języku obcym (uczniowie oswajają się z brzmieniem i melodią języka obcego)

5.      Zdjęcie słuchawek i zapoznanie się z polską wersją dialogu (uczniowie siedzą w parach dobranych na początku lekcji; każda para czyta GŁOŚNO dialog w języku polskim)

6.      Praca ze słuchawkami; ponowne odsłuchanie dialogu w języku obcym z jednoczesnym patrzeniem w oryginalny tekst (podręcznik);  ćwiczenie to ma na celu kojarzenie napisanego tekstu z dźwiękiem, z wymową. Po wysłuchaniu całości nagrania, nauczyciel sugeruje uczniom, aby wyobrazili sobie realną sytuację wysłuchanego dialogu.

7.      Odpowiedź na ewentualne pytania i wątpliwości uczniów; wysłuchanie wrażeń uczniów po zajęciach.

8.      Podziękowanie uczniom za pracę, za aktywny udział w lekcji.

9.      Porządkowanie sali.

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 3 „ZAPAMIĘTYWANIE”

 

1.      Przygotowanie sali z pomocą uczniów: przewietrzenie sali, rozstawienie foteli, przygotowanie podręczników i urządzeń SITA

2.      Powitanie uczniów.

 

*w przypadku zajęć w plenerze, odbywają się one w godzinach popołudniowych (grafik ustalany „na bieżąco”) ; przejście uczniów pod opieką nauczycieli do sadu, do rezerwatu „Modrzewina” lub do pałacu w Małej Wsi;   zaangażowanie rodziców w przewóz urządzeń SITA i foteli;    rozstawienie foteli; na zakończenie zajęć przygotowanie wspólnego poczęstunku

 

3.      Zapoznanie uczniów z przebiegiem zajęć.(W czasie spotkania uczniowie zapamiętują poznany na poprzedniej lekcji materiał)

4.      Przypomnienie na czym polega stan relaksu – nawiązanie do lekcji 1 (uczeń ma być skoncentrowany na oddechu; musi wysłuchać nagrania łącznie z muzyką)

5.      Założenie urządzeń SITA.

6.      Praca z nagranym materiałem ( do momentu usłyszenia 3 gongów)

7.      Zakończenie pracy, zdjęcie i wyłączenie urządzeń SITA

8.      Odpowiedź na ewentualne pytania i wątpliwości uczniów; wysłuchanie wrażeń uczniów po zajęciach.

9.      Podziękowanie uczniom za pracę, za aktywny udział w lekcji.

10.  Porządkowanie sali ( powrót do szkoły jeśli zajęcia odbywały się w plenerze)

 

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 4 „AKTYWIZACJA”

 

1.       Przygotowanie sali z pomocą uczniów: przewietrzenie sali, ustawienie stolików i krzeseł w okręgu, przygotowanie podręczników

2.      Powitanie uczniów.

3.      Zapoznanie uczniów z fazą aktywizacji.

4.      Uczniowie głośno wypowiadają zwroty, słowa zapamiętane z poprzednich zajęć, ( z dialogu)  nawet jeśli będą one w języku polskim.

5.      Nauczyciel wysłuchuje lecz nie koryguje wypowiedzi uczniów.

6.      Nauczyciel prosi uczniów aby wyobrazili sobie przedstawianą w dialogu sytuację i ponownie wysłuchuje podawanych, zapamiętanych przez uczniów słów i zwrotów.

7.      Wykonanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych z podręcznika SITA ( metoda pracy indywidualnej; wspólne sprawdzanie i omówienie ćwiczeń )

8.      Odpowiedź na ewentualne pytania i wątpliwości uczniów; wysłuchanie wrażeń uczniów po zajęciach.

9.      Podziękowanie uczniom za pracę, za aktywny udział w lekcji.

10.  Porządkowanie sali.

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 5 „POWTÓRZENIE”

 

1.      Przygotowanie sali z pomocą uczniów: przewietrzenie sali, rozstawienie foteli, przygotowanie podręczników  i urządzeń SITA

2.      Powitanie uczniów.

3.      Zapoznanie uczniów z fazą powtórzenia.(nauczyciel informuje uczniów, że prowadzona lekcja będzie dotyczyć dialogu omawianego kilka lekcji do tyłu; np. ostatnio pracowano z dialogiem nr 3, to teraz będzie faza powtórzenia dialogu nr 2)

4.      Przypomnienie na czym polega stan relaksu i właściwe oddychanie.

5.      Założenie urządzeń SITA.

6.      Wysłuchanie nagranego materiału, aż do dźwięku 3 gongów.

7.      Wysłuchanie wrażeń uczniów po zajęciach. Odpowiedź na ewentualne pytania i wątpliwości uczniów.

8.      Podziękowanie uczniom za pracę  na lekcji.

9.      Porządkowanie sali.

 

 

** Lekcje 2-5 powtarzają się cyklicznie przez cały okres nauki.

 

 

SPRAWDZIANY

 

Nauczyciel informuje uczniów o ustnej formie zaliczania materiału  (ponieważ głównym celem, założeniem metody SITA jest zdobycie umiejętności komunikowania się w języku obcym)

 

1.      Sprawdzian po wykonaniu 4 faz nauki = 1 lekcja SITA = 3 jednostki lekcyjne po 45 min.

                  Uczniowie dobierają się w pary i przedstawiają dialog ułożony z poznanych zwrotów;  

                 dla wzbogacenia i urealnienia sytuacji, mogą przynieść rekwizyty, wykonać odpowiednie 

                 dekoracje ( np. jeśli jest to dialog „w restauracji”  można przygotować stoliki, udekorować 

                 je; przygotować kartę dań, atrapy potraw, odpowiedni strój) 

 

2.      Sprawdzian po wykonaniu 3 lekcji SITA =12 jednostek lekcyjnych po 45 min.

    - uczniowie dobierają się w pary w drodze losowania

    -każda para losuje temat dialogu, który będzie musiała przedstawić (bez 

      rekwizytów).

 

             3. Sprawdzian na zakończenie I i II semestru (uczniowie dobierają się w pary; 

                 wybierają jeden temat dialogu pośród wszystkich omawianych w danym  

                 semestrze; uczniowie mogą przygotować odpowiednią „scenografię, rekwizyty czy 

                 kostiumy  do dialogu)