Jesteś tutaj

Żory


Zespół Szkół Ogolnokształcących w ŻorachOlga Cannizzo
 

Marzena Gancarczyk-Gola

Renata Gibas
 

Małgorzata Golan
 

Agnieszka Komorowska

Agnieszka Kraińska
 

Anna Krysztafkiewicz-OleśHanna Oleś
 

Wojciech Oleś
 

Hanna Mrozek-Granieczny

Barbara Szulik-Silka
 

Łukasz Ślosarek
 

Jolanta Widzińska
 

Mariola Żur-Kawałek
 Projekt „Lekcja z SITA” na rok szkolny 2015/2016

w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących
oraz 1 Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki
w Żorach

Na zebraniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2015, została podjęta uchwała o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej, dotyczącej wykorzystania w szkole urządzeń SITA do nauki języków obcych. Innowacja pedagogiczna została zgłoszona w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Szkoła realizująca projekt jest szkołą z klasami dwujęzycznymi, w których uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo oraz dwóch innych przedmiotów w języku angielskim. Uczniowie mogą wybrać drugi język spośród języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Projektem „Lekcja z SITA” w ramach programowych zajęć lekcyjnych, objętych jest 47 uczniów gimnazjum I 32 uczniów liceum.

W gimnazjum języka niemieckiego metodą SITA uczy się 17 uczniów z klasy I e. Podzieleni są na dwie grupy (9 i 8 osób). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach zajęć obowiązkowych. Uczniowie podczas całego roku szkolnego przyswoją wiedzę z kursu podstawowego na poziomie 1 i 2. Nauka języka włoskiego jest dla 10 chętnych osób, które spotykają się na zajęciach dodatkowych. W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych od lutego 2016, uczniowie klasy III d będą raz w tygodniu uczyć się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Nauczanie języków obcych w liceum rozpocznie się w listopadzie 2015. Podczas zajęć obowiązkowych będą przeprowadzane zajęcia z języka angielskiego w klasie II e na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w grupach 6 osobowych. Zajęcia z języka hiszpańskiego będą odbywały się raz w tygodniu, w grupie 10 osób, w której skład będą wchodzili uczniowie z klasy II e i II b. Język francuski będzie prowadzony również raz w tygodniu z uczniami klasy I c i I d (9 osób).

W ramach zajęć dodatkowych przewidziany jest kurs języka angielskiego na poziome podstawowym i kurs języka francuskiego dla 10 osobowej grupy nauczycieli. Kurs języka angielskiego rozpocznie się od stycznia 2016 i zrealizowany będzie do maja 2016 roku. Kurs z języka francuskiego rozpocznie się w listopadzie 2015 i będzie trwał do marca 2016. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Dodatkowo z języka angielskiego przeszkoleni będą pracownicy z Miejskiego Ośrodka Kultury. Zajęcia również przewidziane są od stycznia do maja 2016 roku. Spotkania będą raz w tygodniu.

W ramach zajęć dodatkowych prowadzone będą zajęcia z matematyki w ramach warsztatów powtórzeniowych dla maturzystów. Będą to zajęcia organizowane na początku marca 2016 i będą połączone również z zajęciami relaksacyjnymi. Od maja do czerwca 2016 będą odbywały się lekcje matematyki po angielsku dla dwóch grup. Pierwsza grupa 10 osób to uczniowie klasy III d gimnazjum. Druga grupa to uczniowie klasy I d gimnazjum, 30 osób. Podczas lekcji wychowawczych przez cały rok szkolny prowadzone będą zajęcia relaksacyjno-wyciszające dla maturzystów z klasy III e. Będą to dwie grupy po 10 osób. Od listopada do grudnia 2015 odbędą się cztery pozalekcyjne spotkania, na których uczniowie z klasy III c liceum, w dwóch grupach 10 osobowych będą przyswajać wiedzę z zakresu edukacji prawnej. Zajęcia z biologii będą raz w tygodniu z grupą 10 osobową. W skład tej grupy będą wchodzili uczniowie liceum, klasy I d i I e. Podczas tych zajęć uczniowie będą zagłębiali się w wiedzę z biotechnologii przez cały rok szkolny. Z dodatkowych zajęć z biologii będzie mogła również skorzystać grupa 10 uczniów z klasy I a liceum, dla których przewidziane są spotkania od grudnia 2015 do kwietnia 2016. W przypadku zajęć dodatkowych jedna lekcja oznacza spotkanie 45 lub 90 minutowe.

Pedagog szkolny będzie organizował w całym roku szkolnym spotkania dla około 60 uczniów z różnych klas. Wszystkie zajęcia relaksacyjne prowadzone w szkole będą organizowane w ramach projektu SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA.

W dniach 14-15.09.2015r.w Żorach zostało przeszkolonych 14 nauczycieli, którzy uzyskali certyfikaty, dające uprawnienia do prowadzenia zajęć i prezentacji metody SITA.

Projekt pod nazwą „Lekcja z SITA” jest dla szkoły alternatywą na wykorzystanie relaksu podczas nauczania nie tylko języków obcych. Jest to przedsięwzięcie organizowanie w ramach ogólnopolskiego projektu „RELAKS W EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI”.

Copyright © SITA Sp. z o.o.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer